Mindfulness wordt vandaag de dag vaak gebruikt als een koepelterm. Ontspanning, yoga, meditatie, zen … het wordt allemaal gezien als ‘mindfulness’. En ja, het kan best zijn dat mindfulness je ontspannen maakt en dat je mindful aan yoga kunt doen. Maar feitelijk draait mindfulness niet om ontspanning, alhoewel het wel een fijne bijwerking is. Wat je met mindfulness wilt bereiken is: ‘intentioneel met open aandacht aanwezig zijn voor wat er nu is’.

Met mindfulness leer je mensen, situaties en je eigen gevoelens die op je pad komen met milde ogen te aanschouwen. Die zachte blik – zo blijkt uit talrijke wetenschappelijke studies – is zowel voor interne processen als externe relaties helend. De weg naar mindfulness wordt bewandeld door het trainen van twee principes

Focused attention

In de eerste plaats train je in focused attention, waarbij je de aandacht in het hier en nu leert houden. De aandacht richt je hierbij op een zelfgekozen punt, bijvoorbeeld de eb en vloed van de ademhaling. Hiermee train je mental core stability. Wat er ook gebeurt, je kunt met je aandacht altijd vanuit je kern-stabiliteit in het hier en nu blijven…

Open awareness

Vervolgens gebruik je de interne stabiele basis om te observeren wat er van moment tot moment gebeurt: je traint in open awareness. Het is dit tweede principe waarbij je met die open blik kijkt die mindfulness zo powerful maakt.

Met mindfulness maak je gebruik van twee onderzoeken

Intern onderzoek

Je doet een intern onderzoek om meer contact met je eigen emoties en behoeften te maken. Zo kun je onaangename en stress-verhogende emoties beter aan, doordat je er meer afstand van kan nemen. Je leert dat je deze emoties niet bent maar hebt – en dat ze komen en gaan. Door minder te oordelen over je emoties, accepteer je ze meer. Zo kan je meer je eigen interesses en waarden volgen in plaats van je te laten leiden door kortstondige impulsen en emoties.

Extern onderzoek

Je doet een extern onderzoek om meer bewust te worden van je omgeving. Hierdoor herken je beter de vele triggers en verleidingen in en rondom jezelf, en word je minder ontvankelijk voor externe en interne druk.

Test bij jezelf hoe mindful jij bent

• Vind je het soms moeilijk om je aandacht bij je werk te houden?

• Werk je vaak op de ‘automatische’ piloot?

• Ben je vaak al bezig met wat je morgen nog moet doen?

• Luister je soms maar met een half oor naar iemand, terwijl je met andere zaken bezig bent?

De voordelen van mindfulness voor werknemers

Mindfulness vervult je ABC-behoeften

We hebben allemaal drie basis-behoeften: autonomie, binden en competentie. Maar wanneer je je eigen behoeften niet kent, is het niet eenvoudig om ze te vervullen. Met mindfulness richt je je aandacht op je emoties en behoeften, waardoor je deze beter kunt identificeren en benoemen. Dit helpt je om strategieën te bedenken om je behoeften tegemoet te komen. Een ander voordeel is dat je je behoeften dan met anderen kunt delen. Als je je behoeften uit, wordt het voor anderen makkelijker om ze te vervullen.

Met mindfulness haal je motivatie uit jezelf

Wanneer je mindful bent, hecht je steeds minder waarde aan externe motivators om werk te verzetten en je rol in de maatschappij te vervullen. Je zult steeds minder angst hebben voor kritiek van anderen, financiële middelen verzamelen om je maar veilig te voelen, of bang zijn om gestraft te worden. Sociale druk heeft minder grip op je en je hebt minder bevestiging nodig van anderen. Als je mindful bent, laat je je leiden door je innerlijke kompas om te bepalen of je goed en ethisch bezig bent. Daardoor beleef je meer plezier aan je taken en bezigheden, en zul je zingeving in je werk vinden.

Met mindfulness kun je beter omgaan met stressvolle situaties

Mindfulness kan een buffer zijn voor de impact van een negatief werkklimaat en helpt om werkeisen het hoofd te bieden. Als je mindful bent, kan je druk vanuit de omgeving beter plaatsen en word je er minder door geraakt. Werknemers die mindfulness toepassen, evalueren situaties als minder stressvol en beschouwen emotionele werkeisen (bv. lastige klanten, patiënten die het moeilijk hebben, een krappe deadline) als minder stresserend.


“The feeling that any task is a nuisance will soon disappear if it is done in mindfulness.”
Thích Nhat Hanh

De voordelen van mindfulness voor werkgevers en leidinggevenden

Met mindfulness voelen je werknemers zich begrepen

Door het erkennen van je eigen drie ABC-basisbehoeften snap je ook veel beter wat je medewerkers écht nodig hebben. Je wordt alerter voor het herkennen en vervullen van de behoeften van anderen. Niet alleen komt dit de tevredenheid en werkprestaties van je team ten goede, maar ook zijn werknemers die zich erkend voelen, bereid om hun collega’s te helpen, proactief na te denken en zelf oplossingen voor issues te verzinnen. Bovendien voelen ze zich gestimuleerd om ook zelf mindfulness toe te passen, waardoor ze zich minder vaak verliezen in oordelen en gepieker.

Met mindfulness word je gelukkiger

Als je zorgdraagt voor anderen en aan hun ABC-behoeften tegemoet komt, word je zelf ook gelukkiger! Mindfulness helpt dus om een positieve spiraal in gang te zetten, zowel voor jezelf als voor anderen.

Hoe sta jij ervoor?

• Las jij af en toe een rustmoment in?

• Wat ervaar jij nu? Ben je gestresseerd of rustig? Uitgeblust of enthousiast?

• Hoe ziet je omgeving eruit? Warm, koud, rustig? Wat ruik je? Wat hoor je?

• Aan welk van je behoeften is momenteel voldaan? Welke zijn nog niet vervuld?


Deze guest post is geschreven door Björn Prins en Hermina Van Coillie van Mindful.be

Björn Prins en Hermina Van Coillie

Wil je meer lezen? Hier vind je meer info over zelfdeterminatie: https://www.flourishsdt.com/

Alles over de mindfulness-praktijk van Björn en Hermina vind je hier: https://www.itam.be/home.html en www.mindfulme.be