Stress zal je als ondernemer niet onbekend zijn. Je hebt immers te maken met deadlines, veeleisende klanten, de boekhouding en altijd veranderende omstandigheden. Het is niet erg wanneer je af en toe onder druk staat. Integendeel, het kan je helpen efficiënter en beter te presteren gedurende een korte periode, zoals wanneer er een opdracht opgeleverd moet worden, of een nieuw product geïntroduceerd wordt. Stress mag echter niet langdurig aanhouden, omdat dit je mentale gezondheid schaadt. Financiële problemen vormen één van de factoren die stress kunnen veroorzaken. Reden genoeg om te voorkomen dat er straks een deurwaarder bij je organisatie op de stoep staat. Er zijn verschillende stappen die je kunt nemen om financieel- en daarmee mentaal gezond te blijven als ondernemer. In dit artikel lees je er meer over.

Zorg voor een heldere en correcte boekhouding

Allereerst is het bij het voorkomen van financiële problemen zaak om de boekhouding op correcte en inzichtelijke wijze in te richten. Voorheen werd vaak gekozen voor het gebruik van Excel; tegenwoordig is het gebruik van een online programma voor de boekhouding makkelijker. Je hebt met een online programma overal toegang tot de boekhouding en hoeft veel bewerkingen op de data niet langer zelf uit te voeren: dit wordt automatisch voor je gedaan. Wel zo makkelijk! De boekhouding geeft je inzage in de huidige financiële situatie van je onderneming en maakt het mogelijk tijdig bij te sturen wanneer financiële problemen dreigen.

Kies voor het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering

Het financieel gezond houden van de organisatie heb je niet altijd volledig zelf in de hand. Je bent hierin afhankelijk van afnemers. Denk aan een partij die de rekening niet wil voldoen nadat er discussie is over de kwaliteit van de geleverde dienst. In zo’n geval is juridisch advies wenselijk. Hoe pak je deze situatie aan om de rekening zo snel mogelijk betaald te krijgen? Welke mogelijkheden heb je om met de betrokken partij tot een oplossing te komen in het conflict? Een rechtsbijstandverzekering dekt de kosten voor deze juridische hulp in veel gevallen. Houd rekening met het feit dat een zakelijke rechtsbijstandverzekering afwijkt van een verzekering voor particulieren.

Werk een heldere business case uit bij investeringen

Een derde factor die invloed heeft op de financiële gezondheid van organisaties is de wijze waarop bepaald wordt of een investering rendabel is. Aangeraden wordt om te werken met een duidelijke business case per investering. De business case moet een zakelijke rechtvaardiging vormen voor de investering die je voornemens bent te doen.