gedachten-classificeren


Je geest mag zich graag bezighouden met hetzelfde vertrouwde onderwerp, zoals je vervelende manager, je mislukte huwelijk of het idee dat je in je leven veel tekort bent gekomen. Veel van de gedachten die je hebt komen dan ook regelmatig voorbij en herhalen zich.

Om afstand van de frustrerende inhoud van je gedachten te kunnen creëren, en er dus niet telkens in meegezogen te worden (met alle pijn en verdriet van dien), is het goed om jezelf te trainen om je herhaal-gedachten te herkennen en te benoemen.

Dat helpt je om je gedachten niet zo verschrikkelijk serieus te nemen en er dus minder hinder van te ondervinden.

Het classificeren van gedachten kun je vergelijken het met werken in een apotheek.

Er zijn allerlei verschillende pillen. Sommige zijn goed maar sommige zijn gevaarlijk. In plaats dat je elk pilletje onbewust in je mond stopt en erop gaat kauwen (met alle gevolgen van dien), laat je alle pilletjes bewust in hun potjes, in de kast. Je bekijkt ze van een afstand, maar komt er niet aan.

Je ziet gedachten in pillenpotjes die ‘spijt’ heten, waarvan je weet dat deze helemaal niets aan je situatie nu kunnen veranderen als je daarop gaat kauwen.

Je ziet gedachten met ‘vroeger’ op het label, waarvan je ook weet dat herkauwen niets aan vroeger gaat veranderen.

Je ziet ook gedachten met ‘agenda’ of ‘nog-te-doen’ op het label, en hiervan weet je dat je er niet op hoeft te kauwen, maar er gewoon mee aan de slag moet om dingen voor elkaar te krijgen.

Je ziet misschien ook een potje met ‘kansen’ en daarvan weet je dat je met die gedachten wel aan de slag kan omdat deze je situatie of zelfs je leven kunnen verbeteren.

Ook zul je potjes zien met ‘liefde’, ‘medeleven’, ‘succes’, ‘dankbaarheid’ en ‘enthousiasme’… nu begrijp je dat dit gezonde en gelukkige gedachten zijn. Dus wees niet bescheiden maar neem zoveel van dit soort gedachten tot je als je maar wilt!

Kijk kritisch naar welke potjes met gedachten je verder kunnen helpen en je gelukkig en ontspannen maken, en welke potjes met gedachten niets meer kunnen veranderen aan je leven van nu.

Het classificeren van je gedachten door ze in mentale apothekerspotjes te stoppen, helpt je om inzicht te krijgen in de herhaal-gedachten die zich regelmatig aan je opdringen en je pijn doen of verdrietig maken.

Je kunt je gedachten-classificaties ook opschrijven, zodat je een nog scherper overzicht hebt van de diverse typen gedachten die zich in je hoofd ophouden.

Met de oefening  train je jezelf om je gedachten te labelen, zodat je een goed overzicht krijgt van de inhoud van herhaal-gedachten en of de inhoud onschuldig of schadelijk voor je is.

Doemt er in de toekomst een vervelende herhaal-gedachte op, dan kun je deze voortaan snel herkennen. En dan weet je ook dat deze gedachte niet zo heel erg goed voor je is. Je hebt dan de keuze om die gedachte opnieuw te herkauwen, of om ‘m veilig in het potje te laten zitten waar ie verder geen kwaad kan.

Deze informatie maakt onderdeel uit van het Karma Kickstart e-Program.